Kategoria B


PRAWO JAZDY KAT.B

Prawo jazdy kategorii B uprawnia do kierowania:

  • pojazdem samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla,
  • pojazdem, o którym mowa w punkcie poprzednim z przyczepą inną niż lekka o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t,
  • pojazdem, o którym mowa w punkcie pierwszym z przyczepą lekką,
  • mikrobusem, jeżeli posiada do 9 miejsc siedzących,
  • ciągnikiem rolniczy lub pojazdem wolnobieżnym.

 

Kategoria B kod 96 uprawnia do kierowania:

  • pojazdem określonym w prawie jazdy kategorii B łącznie z przyczepą inną niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4250kg.
Szkolenie podstawowe - wpłata ratalna 3000 zł
Hyundai i20I
Hyundai i20I

Szkolenie podstawowe obejmuje:

  • Szkolenie teoretyczne - 30 godzin wykładów (1 godzina to 45 minut),
  • Kurs pierwszej pomocy - 3- godzinny kurs z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej prowadzony przez dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy,
  • Egzamin wewnętrzny - przeprowadzony jest na zasadach egzaminu państwowego,
  • Szkolenie praktyczne - 30 godzin jazdy (1 godzina to 60 minut).
Szkolenie podstawowe - wpłata jednorazowa 3000 zł
Dodatkowa godzina jazdy 100zł
Szkolenie podstawowe - jedna rata 1500 zł

Cena przy rozłożeniu kursu na dwie raty.

Nieobecność

Nieobecność należy zgłosić instruktorowi przynajmniej dzień wcześniej.