KAT.D - AUTOSAN A10-10T.07.01


PRZYGOTOWANIE DO JAZDY

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.10.2005r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, załącznik nr 5, tabela 4.

§ 9.1 Egzamin praktyczny polega na: wykonaniu na placu manewrowym zadań zgodnie z techniką kierowania pojazdem i kryteriami określonymi w tabeli 4 Instrukcji egzaminowania. W przypadku zadania nr 1: 1) Sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego - osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić wybrane losowo: a) poziom oleju w silniku; b) poziom płynu chłodzącego; c) poziom płynu hamulcowego; d) poziom płynu w spryskiwaczach, osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać zbiornik i po jego otwarciu stwierdzić obecność płynu; e) działanie sygnału dźwiękowego; f) działanie świateł zewnętrznych, - odpowiednio jeśli występuje.

1) Właściwe ustawienie fotela, lusterek, zagłówków, zapięcia pasów bezpieczeństwa, upewnienie czy drzwi pojazdu są zamknięte. 2) Dodatkowo dla kategorii sprawdzenie nadwozia, drzwi, wyjść awaryjnych, wymaganego wyposażenia.
Warunki dodatkowe dla autobusu (rozp. o warunkach techn. i niezbędnym wyposażeniu) § 18. 1. Autobus powinien być wyposażony w: 1) co najmniej jedne drzwi po prawej stronie, wyposażone w uchwyty lub poręcze; 2) wyjścia awaryjne - w przypadku autobusu o długości przekraczającej 6,00 m;; 3) dwie gaśnice, z których jedna powinna być umieszczona możliwie blisko kierowcy, a druga wewnątrz autobusu, w miejscu łatwo dostępnym w razie potrzeby jej użycia; 4) zasłonę za miejscem kierowcy, zabezpieczającą przed pogorszeniem widoczności drogi w razie włączenia oświetlenia wnętrza autobusu; 5) apteczkę doraźnej pomocy; 6) ogumione koło zapasowe; 7) urządzenie do oświetlania wnętrza; 8) zasłony w bocznych oknach, jeżeli nie jest wyposażony w szyby przeciwsłoneczne; 9) lusterko wewnętrzne zapewniające kierowcy widoczność wnętrza autobusu; 10) bagażnik urządzony w taki sposób, aby umieszczony w nim bagaż był zabezpieczony przed wypadnięciem, uszkodzeniem lub zanieczyszczeniem; 11) napis wskazujący dopuszczalną liczbę miejsc do siedzenia i do stania.

POZIOM OLEJU W SILNIKU
POZIOM OLEJU W SILNIKU
POZIOM PŁYNU CHŁODZĄCEGO
POZIOM PŁYNU CHŁODZĄCEGO

SPRAWDZENIE POZIOMU PŁYNU CHŁODZĄCEGO. Poziom płynu chłodzącego sprawdza się w zbiorniku wyrównawczym umieszczonym z tyłu pojazdu nad silnikiem. Pokrywę zbiornika wyrównawczego naleŜy otworzyć kluczykiem, znajdującym się przy kluczyku od stacyjki. Po otwarciu pokrywy, wewnątrz na zbiorniku usytuowane są wskaźniki poziomu max i min.

POZIOM PŁYNU W SPRYSKIWACZACH
POZIOM PŁYNU W SPRYSKIWACZACH

SPRAWDZENIE POZIOMU PŁYNU W SPRYSKIWACZACH.

Zbiornik płynu do spryskiwacza znajduje się wewnątrz autobusu przy drzwiach wejściowych kierowcy. Drzwiczki otwierane są kluczykiem znajdującym się przy kluczyku od stacyjki.

 

DZIAŁANIE SYGNAŁU DŹWIĘKOWEGO.

Sygnał dźwiękowy włączany jest poprzez wciśnięcie przycisku na dźwigni zespolonej włączania świateł z lewej strony pod kołem kierowniczym.

[pobierz] 1.6 MB obsluga-techniczna-autosan-kat